Hoe vraagt u een herhaalrecept aan?.

U kunt bellen naar: 0900 - 5712345 (25 ct per minuut), of U kunt een e-mail sturen naar: info@hcz.nl.

Hoe vraagt u een herhaalrecept aan?.

U kunt bellen naar: 0900 - 5712345 (25 ct per minuut), of U kunt een e-mail sturen naar: info@hcz.nl.

Huisartsen Centrum Zandvoort

Onze visie: De beste geneeskunde is preventieve geneeskunde.

Wij zullen u met maximale inzet, vaardigheid, kennis en betrokkenheid bijstaan en adviseren omtrent uw gezondheid met als doel optimale kwaliteit van leven voor u..

Welkom
Welkom op de website van het Huisartsen Centrum Zandvoort.

Onze visie:
De beste geneeskunde is preventieve geneeskunde.

Onze belofte:
Wij zullen u met maximale inzet, vaardigheid, kennis en betrokkenheid bijstaan en adviseren omtrent uw gezondheid met als doel optimale kwaliteit van leven voor u.

De volgende huisartsen zijn bij ons werkzaam:

Mw. C.H. Roeterdink
Mw. K. van der Vliet
C.A. Jagtenberg
M.D.M. Hermans
P.C.F. Paardekooper

Ons adres:
Huisartsen Centrum Zandvoort
Beatrixplantsoen 1 b
2042 PW Zandvoort
en
Thomsonstraat 1
2041 TA  Zandvoort

Tel: 023-5732023
Fax:023-5720006

Spoedlijn: 023-5732023 kies optie 1.

Website : www.hcz.nl
E-mail : info@hcz.nl

Voor urgente medische problemen in de avond, nacht en weekenden neemt u contact op met:

Spoedpost in het Kennemergasthuis lokatie zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
023-5453200
ATTENTIE: U dient een afspraak te maken met de Spoedpost via het gemelde telefoonnummer.

Onze praktijk oefent op reguliere wijze de huisartsgeneeskundige zorg uit in samenwerking met een aantal andere 1e-lijns disciplines in Zandvoort.

In ons centrum wordt ook spreekuur gehouden door een longarts, oogarts, psychotherapeuten/psychologen, diëtiste en een podotherapeute.
Ook is er een Specialist Ouderengeneeskundige en een dermatoloog aan ons centrum verbonden. Er wordt tevens spreekuur gehouden door de verloskundigen van de verloskundige praktijk “Het Ooievaarsnest”. Recentelijk hebben wij een kinderpsycholoog aangetrokken. Er is dus sprake van een breed aanbod met een uitstekende samenwerking, die onze patiëntenzorg maximaal ten goede komt.

De praktijk is rolstoeltoegankelijk. Indien u slecht ter been bent, beschikt het huisartsencentrum over een rolstoel zodat u makkelijker vanuit uw auto of taxi de praktijk binnen kunt komen.
U kunt hiernaar vragen bij de assistente.

Wij zijn verbonden aan het huisartsen instituut van het AMC-UvA en leiden artsen op tot huisarts. Zij blijven een jaar bij ons. De artsen in opleiding staan onder begeleiding van een van de huisartsen in onze praktijk.
Alle huisartsen van het HCZ zijn ervaren huisarts-opleiders.
De huisartsenopleiding in Nederland duurt 3 jaar. In het eerste en derde jaar van deze opleiding lopen de huisartsen een jaar stage in een opleidings-huisartsenpraktijk

Wij zijn NHG geaccrediteerd hetgeen wil zeggen dat wij werken aan continue verbetering in onze kwaliteit. Onze praktijk wordt hiervoor ook gevisiteerd om deze certificatie te behouden.
Het Huisartsen Centrum Zandvoort heeft een nauw samenwerkingsverband met de fysiotherapiepraktijk DePrinsenhof, de Apotheek Beatrixplantsoen en de Zandvoortse Apotheek. U kunt hierover informatie vinden op www.zorgsamenwerkingzandvoort.nl